Ochrona danych

W poniższych informacjach o ochronie danych osobowych my, Dresden Marketing GmbH, Messering 7 w 01067 Dresden, jako administrator danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyjaśniamy, jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i korzystasz z naszych usług online. Pragniemy podkreślić, że domyślnie wszystkie transmisje danych w związku z naszą stroną internetową odbywają się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w naszych informacjach o ochronie danych, tak aby zawsze były one zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub odzwierciedlały zmiany w naszych usługach. Dlatego zalecamy regularne czytanie informacji o ochronie danych, aby być na bieżąco z ochroną przetwarzanych przez nas danych osobowych.  

Rejestrowanie i tworzenie plików dziennika 

Po wejściu na naszą stronę internetową rejestrowany jest szereg danych technicznych. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, czas zapytania serwera i adres IP są rejestrowane w pliku dziennika. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udostępnienia strony internetowej, a także w celu rozwiązywania problemów i wyjaśniania aktów nadużyć lub oszustw na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Pliki dziennika są usuwane po 7 dniach. 

Korzystanie z plików cookie 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej z korzyścią dla użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Opcje ustawień używanych plików cookie można znaleźć w banerze plików cookie, do którego można uzyskać dostęp w dowolnym momencie za pomocą symbolu na dole strony. 

Pliki cookie są wykorzystywane na naszej stronie internetowej w związku z następującymi usługami 

Matomo - analiza stron internetowych

Na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO oraz w odniesieniu do ustawiania plików cookie zgodnie z § 25 ust. 1 TTDSG i.V.m. Art. 4 nr 11, art. 7 RODO, korzystamy z usługi analizy sieci Matomo w celu ulepszenia naszej strony internetowej przy użyciu naszej własnej infrastruktury serwerowej. W przypadku korzystania z Matomo używany plik cookie jest przechowywany przez 1 rok. Analiza użytkowania służy do przetwarzania danych dotyczących użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, czasy dostępu) i danych komunikacyjnych (np. adresy IP, informacje o urządzeniu) w celu analizy korzystania z naszej oferty online i tworzenia raportów dotyczących działań w ramach naszej oferty online. Możliwe jest również tworzenie anonimowych profili użytkowników. Więcej informacji na temat funkcjonalności usługi analizy internetowej Matomo można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.

Ponadto, zgodnie z § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG, na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wyłącznie niezbędne pliki cookie. Późniejsze przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na naszym nadrzędnym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie, że strona internetowa jest udostępniana zgodnie z przepisami o ochronie danych (przechowywanie opcji wyboru w banerze plików cookie, okres przechowywania: 1 rok) oraz nieograniczona funkcjonalność techniczna strony internetowej (identyfikacja zarejestrowanych użytkowników, okres przechowywania: sesja).  

W celu zapewnienia systemu zarządzania zgodą korzystamy z usług Cookiebot, usługi Usercentrics A/S, na podstawie naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w udostępnianiu strony internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W tym kontekście przetwarzany jest adres IP wraz z geolokalizacją, indywidualny identyfikator użytkownika, ustawienia językowe oraz rodzaj i czas udzielonej zgody. W celu korzystania z Cookiebot, umowa o przetwarzanie zamówienia została zawarta z Usercentrics A/S zgodnie z art. 28 RODO.  

Korzystanie z lokalnej pamięci przeglądarki ("local storage")

Na naszej stronie internetowej korzystamy z lokalnej pamięci przeglądarki. Dane są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej (pamięci tymczasowej) przeglądarki, która nadal istnieje i może być odczytana nawet po zamknięciu okna przeglądarki lub wyjściu z programu - chyba że użytkownik usunie pamięć podręczną. Używamy tej pamięci na podstawie sekcji 25 (1) TTDSG w celu zapisania wybranego poziomu powiększenia. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w lokalnej pamięci przeglądarki. Nie są one przekazywane stronom trzecim.

Linki do innych stron internetowych 

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, tzw. linki zewnętrzne. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy innych stron internetowych przestrzegają przepisów o ochronie danych. Należy pamiętać, że po kliknięciu łącza do innej witryny internetowej użytkownik będzie podlegał innym przepisom o ochronie danych. Nie mamy wpływu na przetwarzanie tam danych. Linki zewnętrzne są oznaczone jako takie zgodnie z § 19 ust. 3 TTDSG. 

Korzystanie z usług dostawców w celu udostępnienia strony internetowej 

W celu udostępnienia strony internetowej korzystamy z usług dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora lub za pośrednictwem których nie można wykluczyć dostępu do danych osobowych. Ze wszystkimi tymi usługodawcami zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Oprócz usługodawców już wymienionych, obejmuje to neusta destiantion.one GmbH (obsługa strony internetowej). 

Hostujemy również zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy Host Europe

Dostawcą jest Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Kolonia (zwany dalej Host Europe) Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Host Europe gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Host Europe: www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Host Europe jest wykorzystywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że nasza strona internetowa jest wyświetlana tak niezawodnie, jak to możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w celu pobierania odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Newsletter

Dane newslettera

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do przetwarzania newslettera korzystamy z usług dostawców newslettera opisanych poniżej.

Rapidmail

Ta witryna korzysta z usługi Rapidmail do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Niemcy.

Rapidmail to usługa, która może być wykorzystywana między innymi do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane wprowadzone w celu subskrypcji biuletynu są przechowywane na serwerach Rapidmail w Niemczech.

Analiza danych przez Rapidmail

Do celów analizy wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem Rapidmail zawierają tak zwany "piksel śledzący", który łączy się z serwerami Rapidmail po otwarciu wiadomości e-mail. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta.

Za pomocą Rapidmail możemy również określić, czy i które linki w wiadomości newslettera zostały kliknięte. Wszystkie linki w wiadomości e-mail są tak zwanymi linkami śledzącymi, które można wykorzystać do zliczania kliknięć. Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez Rapidmail, musi zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.

Więcej informacji na temat funkcji analitycznych Rapidmail można znaleźć pod następującym linkiem: de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Okres przechowywania

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i usunięcia z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli jest to konieczne w celu uniemożliwienia przyszłych wysyłek. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji można znaleźć w informacjach Rapidmail dotyczących bezpieczeństwa danych pod adresem: www.rapidmail.de/datensicherheit.

Prawa osób, których dane dotyczą i kontakt z inspektorem ochrony danych 

Osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie zażądać informacji o dotyczących ich danych osobowych oraz, w razie potrzeby, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwić się przetwarzaniu. Przysługuje im również prawo do przenoszenia danych. Ponadto, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie na przyszłość. Aby skorzystać ze swoich praw, można skontaktować się z nami pod adresem info[at]marketing.dresden.de oraz z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych pod adresem zentrale[at]dids.de (dalsze dane kontaktowe pod adresem www.dids.de). Ponadto, zgodnie z art. 77 RODO, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.