Ochrana údajů

V následujících informacích o ochraně osobních údajů vysvětlujeme my, společnost Dresden Marketing GmbH, Messering 7, 01067 Drážďany, jako správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jaké osobní údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky a využíváte naše online služby. Rádi bychom upozornili, že standardně probíhají všechny přenosy dat v souvislosti s našimi webovými stránkami prostřednictvím šifrovaného spojení. 

Vyhrazujeme si právo čas od času změnit naše informace o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům nebo aby odrážely změny našich služeb. Doporučujeme vám proto, abyste si informace o ochraně osobních údajů pravidelně četli, abyste měli aktuální informace o ochraně osobních údajů, které zpracováváme.  

Protokolování a vytváření protokolových souborů 

Při přístupu na naše webové stránky se zaznamenává řada technických údajů. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, odkazující URL, název hostitele přistupujícího počítače, čas dotazu na server a IP adresa jsou zaznamenány v souboru protokolu. Zpracování osobních údajů se provádí za účelem poskytování webových stránek, jakož i za účelem řešení problémů a objasňování případů zneužití nebo podvodů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Protokolové soubory jsou po 7 dnech vymazány. 

Používání souborů cookie 

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie mohou být použity k optimalizaci informací a nabídek na našich webových stránkách ve prospěch uživatele. Cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Možnosti nastavení používaných souborů cookie naleznete v banneru souborů cookie, který je kdykoli přístupný prostřednictvím symbolu v dolní části stránky. 

Soubory cookie se na našich webových stránkách používají v souvislosti s následujícími službami 

Matomo - analýza webu

Na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR a s ohledem na nastavení souborů cookie podle § 25 odst. 1 TTDSG i.V.m. Čl. 4 č. 11, čl. 7 GDPR využíváme ke zlepšení našich webových stránek službu webové analýzy Matomo s využitím vlastní serverové infrastruktury. Pro použití služby Matomo se použitý soubor cookie ukládá po dobu 1 roku. Analýza používání slouží ke zpracování údajů o používání (např. navštívené webové stránky, doba přístupu) a komunikačních údajů (např. IP adresy, informace o zařízení) za účelem analýzy používání naší online nabídky a sestavování zpráv o aktivitách v rámci naší online nabídky. Je také možné vytvářet anonymizované uživatelské profily. Další informace o funkcích služby analýzy webu Matomo naleznete na webových stránkách poskytovatele.

Kromě toho se na našich webových stránkách používají pouze nezbytně nutné soubory cookie v souladu s § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG. Následné zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem převažujícím oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zde zajištění poskytování webových stránek v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (uložení možností výběru v banneru cookie, doba uložení: 1 rok) a neomezená technická funkčnost webových stránek (identifikace registrovaných uživatelů, doba uložení: relace).  

Pro poskytování systému správy souhlasů využíváme služeb společnosti Cookiebot, služby společnosti Usercentrics A/S, a to na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu poskytovat webové stránky v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) GDPR. V této souvislosti se zpracovává IP adresa včetně geolokace, individuální ID uživatele, jazykové nastavení a typ a čas uděleného souhlasu. Pro používání Cookiebotu byla se společností Usercentrics A/S uzavřena smlouva o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 GDPR.  

Použití místní paměti prohlížeče ("místní úložiště")

Na našich webových stránkách používáme místní paměť prohlížeče. Data se ukládají lokálně do mezipaměti (dočasné paměti) prohlížeče, která nadále existuje a lze ji číst i po zavření okna prohlížeče nebo ukončení programu - pokud mezipaměť nevymažete. Tuto paměť používáme na základě § 25 odst. 1 TTDSG za účelem uložení zvolené úrovně přiblížení. Třetí strany nemají k údajům uloženým v místní paměti prohlížeče přístup. Nejsou předávány třetím stranám.

Odkazy na jiné webové stránky 

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, tzv. externí odkazy. Nemáme žádný vliv na to, zda provozovatelé jiných webových stránek dodržují předpisy o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud kliknete na odkaz na jinou webovou stránku, vztahují se na vás jiné předpisy o ochraně osobních údajů. Na tamní zpracování údajů nemáme žádný vliv. Externí odkazy jsou jako takové označeny v souladu s § 19 odst. 3 TTDSG. 

Využívání poskytovatelů služeb pro poskytování webových stránek 

K poskytování webových stránek využíváme poskytovatele služeb, kteří zpracovávají osobní údaje jménem správce nebo jejichž prostřednictvím nelze vyloučit přístup k osobním údajům. Se všemi těmito poskytovateli služeb jsme uzavřeli smlouvy o zpracování údajů v souladu s čl. 28 GDPR. Kromě již zmíněných poskytovatelů služeb sem patří také společnost neusta destiantion.one GmbH (podpora webových stránek). 

Obsah našich webových stránek hostujeme také u následujícího poskytovatele Host Europe

Tímto poskytovatelem je společnost Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Kolín nad Rýnem (dále jen Host Europe) Když navštívíte naše webové stránky, společnost Host Europe shromažďuje různé soubory protokolů včetně vašich IP adres.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Host Europe: www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Host Europe je používána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Odběr novinek

Údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme, nebo pouze na základě dobrovolnosti. Ke zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb zasílání newsletteru.

Rapidmail

Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu Rapidmail. Poskytovatelem je společnost rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Německo.

Rapidmail je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, jsou uloženy na serverech společnosti Rapidmail v Německu.

Analýza údajů prováděná službou Rapidmail

Za účelem analýzy obsahují e-maily zasílané pomocí služby Rapidmail takzvaný "sledovací pixel", který se po otevření e-mailu připojí k serverům Rapidmail. Tímto způsobem lze zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena.

Pomocí služby Rapidmail můžeme také zjistit, zda a na které odkazy ve zprávě s newsletterem bylo kliknuto. Všechny odkazy v e-mailové zprávě jsou tzv. sledovací odkazy, které lze použít k počítání kliknutí. Pokud si nepřejete, aby vás služba Rapidmail analyzovala, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem uvádíme v každé zprávě s newsletterem příslušný odkaz.

Další informace o analytických funkcích služby Rapidmail naleznete na následujícím odkazu: de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Právní základ

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Doba uložení

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černé listině, pokud je to nutné k zabránění budoucího zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další informace naleznete v informacích o zabezpečení údajů společnosti Rapidmail na adrese: www.rapidmail.de/datensicherheit.

Práva subjektů údajů a kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů 

Subjekty údajů mohou kdykoli požádat o informace o osobních údajích, které se jich týkají, a v případě potřeby o opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování. V jejich prospěch existuje také právo na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování údajů prováděno na základě souhlasu, lze tento souhlas navíc kdykoli do budoucna odvolat. Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na adrese info[at]marketing.dresden.de a našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese zentrale[at]dids.de (další kontaktní údaje na www.dids.de). Kromě toho máte v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů je protiprávní.